Kroatië

2015

 

In de stad Trogir in Kroatië is een begin gemaakt met het inzamelen van gescheiden afval naar aanleiding van de eerdere werkbezoeken van het BAT. Er zijn een paar honderd gebruikte afvalcontainers vanuit Tilburg en Breda naar Trogir gebracht en deze zijn in clusters geplaatst in de diverse buurten in de regio. De gemeente Trogir is hiermee een van de eerste gemeenten in Kroatië dat het afval gescheiden inzamelt. Aan een duurzame afvalverwerking wordt momenteel gewerkt. De milieustraat in Tilburg staat model voor het bestuur van Trogir.

Het restaurantproject van TOMS wat met hulp van Prins Heerlijk is opgezet heeft in 2015 een tegenslag ondervonden nadat de eigenaar van het restaurant de huur heeft opgezegd. Om onduidelijke redenen is het pand verhuurd aan een andere exploitant. In het najaar zijn alle toebehoren inclusief keuken gedemonteerd en tijdelijk opgeslagen wachtende op een ander pand. De zes cliënten die met hun opleiding gestart waren hebben het theoretisch gedeelte van hun opleiding voortgezet. Het gemeentebestuur van Trogir is nauw betrokken bij de zoektocht naar een nieuw pand wat waarschijnlijk in het voorjaar van 2016 iets gaat opleveren.

In september is er een nieuwe organisatie opgericht in Trogir met als doel armoedebestrijding. Dit initiatief “Dobre Vile”  genaamd ondersteund arme families met voedsel, kleding en medische producten als rollators, rolstoelen en bedden afkomstig van het Twee steden ziekenhuis uit Tilburg. Tevens biedt ze kinderopvang en geeft ze voorlichting aan oudere mensen. PortAgora heeft in overleg met TOMS ondersteund bij het opzetten van dit nieuwe initiatief.