Beleidsplan 2014 – 2018

Inleiding

Dit beleidsplan is het resultaat van een reeks van acties die op initiatief van het in 2012 aangetreden nieuwe bestuur van PortAgora hebben plaats gevonden.

Twee belangrijke initiatieven vormen de basis voor een nieuwe koers waarbij transparantie en professionalisering van de organisatie uitgangspunt zijn geweest. PortAgora is een vrijwilligersorganisatie waarbij draagvlak van medewerkers, klanten en partners nodig is om haar doelen te kunnen bereiken.

Tijdens enkele creatieve sessies met een groot aantal medewerkers zijn de kernwaarden voor de organisatie helder geworden. Dit bottom-up proces heeft geleid tot een voor iedereen herkenbare missie waarin Helpen, Leren en Ontmoeten de bovenliggende doelen van de organisatie vormen. Dit wordt gerealiseerd door middel van Kringloopactiviteiten en Projecten in binnen– en buitenland. Daarnaast heeft er een totale doorlichting plaats gevonden door Buro Bilan waardoor duidelijkheid is geschapen welke tools wel en niet passen in de bedrijfsvoering van PortAgora en in de werkwijze om de geformuleerde missie te realiseren. Naast deze ontwikkelingen hebben voortschrijdend inzicht van bestuur en directie en gesprekken met diverse externe partijen geleid tot een transitiejaar voor PortAgora waarvan hier het resultaat.

Download hier het gehele Beleidsplan 2013 – 2014 op pdf-formaat. Om pdf te lezen heeft u Adobe Reader nodig, dat hier gratis te downloaden is.