PortAgora helpt vluchtelingen in Duinkerken

Rik en Hendrik

Hendrik en Rik klaar voor vertrek

Hendrik de Kok (21 jaar) uit Tilburg heeft het initiatief genomen om de vluchtelingen die in geïmproviseerde tentenkampen in Duinkerken verblijven, te voorzien van dekens, kleding, hout en water.

Via de voorzitter van PortAgora (Veerle Slegers) zijn er sinds begin 2016 diverse inzamelacties georganiseerd en hebben er reeds drie transporten plaats gevonden. Deze week is er samen met Hendrik een vierde transport voorbereid.

Rik van Eijndhoven (chauffeur bij PortAgora) is wederom op weg naar Duinkerken met een wagen vol met hulpgoederen.

U kunt deze actie ondersteunen met een kleine bijdrage:

PortAgora IBAN NL26ABNA0435948938 o.v.v. Duinkerken